DMOVE2S4H

| Mathias Klein |

Episode #170

Updates about DMOVE2S4H - Migrating your SAP ECC any-DB system to SAP S/4HANA on Azure

The one with DMO to Azure

| Mathias Klein | Takayuki Hoshino |

Episode #77